Uitnodiging Informatie avond toekomst AV

In het kader van “Grenzeloos Samenwerken” heeft Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gewerkt aan een agenda voor de komende jaren. Op deze agenda staan de thema’s waar we als gebied gezamenlijk aan willen werken. Wat betekent dit nu concreet voor het gebied en voor ons als maatschappelijk middenveld?

Daarover wil de Regio AV graag met ons in gesprek en wel op:

Woensdag 14 november 2018

in Schaapskooi Ottoland, A89 2975 BD te OTTOLAND

Doel van de avond is de volgende thema’s verder uit te diepen en met elkaar te bespreken hoe we dit samen vorm kunnen geven en wie welke rol kan spelen  bij de nadere uitwerking:

  • Landschapsontwikkeling
  • Agrarische Economie
  • Vrijetijdseconomie
  • Bodemdaling
  • Energietransitie

Het programma voor deze avond is als volgt:

Opening door Dirk van der Borg & Jan Boele

Dialoog rondom de thema’s:

  • Landschapsontwikkeling  – toegelicht door Dick Verwoert
  • Agrarische Economie – toegelicht door Folkert Both
  • Thema Vrijetijdseconomie – toegelicht door Cor Revet
  • Thema Bodemdaling – toegelicht door Marieke Kok Energietransitie – toegelicht Jeanette Bijkerk & Eline van Wel / Willem van Valen

Samenvatting en conclusies door Dirk van der Borg & Jan Boele

 

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje door te praten.

Downloads: