Uitnodiging plenaire vergadering Gebiedsplatform 18 april a.s.

Op woensdag 18 april houdt het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden haar plenaire vergadering met de achterban. Graag delen wij onze ideeën en plannen voor het komende jaar met u. Daarnaast neemt het waterschap ons mee in de plannen van kade- en waterbeheer in ons gebied. 

Om u alvast een tipje van de sluiter te geven… Wij willen graag samen met u aan de slag omd e unieke waarden van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in de schijnwerpers te zetten. Nieuwsgierig? Kom dan naar onze bijeenkomst, we gaan graag samen met u aan de slag!

Wat: Plenaire vergadering Gebiedsplatform AV

Waar: Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard
Matenaweg 1
3356 LS Papendrecht

Tijd: Inloop 19.30 uur – start bijeenkomst 20.00

Graag tot ziens!

 


  • Klik hier voor de uitnodiging van de plenaire vergadering.