VAB Beleid vastgesteld en gereed voor implementatie

VAB Beleid vastgesteld en gereed voor implementatie
Bijeenkomst VAB avond

Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing vastgesteld en gereed voor implementatie

In november 2017 organiseerde het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een drietal avonden rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De avonden gingen over het landschap, de stoppende boer en de rol van de overheid. De opbrengst van de avonden hebben we aangeboden aan de bestuurlijk trekker van de agrarische economie binnen de Regionaal Maatschappelijke Agenda Frank Meerkerk. Aansluitend is een werkgroep aan de slag gegaan met vertegenwoordigers van de gemeente Molenlanden, het kernteam van het Gebiedsplatform, de Stichting Boerderij en Erf en LTO. De werkgroep heeft in de afgelopen tijd kans gezien om de opbrengst van de avonden te vertalen naar een beleidsvoorstel dat in december 2020 door de raad van de gemeente Molenlanden is vastgesteld. Ook de andere gemeenten in de regio hebben belangstelling voor dit beleid. We juichen dit toe omdat dit vraagstuk regio breed aangepakt dient te worden.

Inmiddels bevinden we ons in de fase dat we het vastgestelde beleid richting uitvoering en implementatie brengen. De gemeente Molenlanden heeft het Gebiedsplatform gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Het kernteam evenals de Stichting Boerderij en Erf zijn van harte bereid hierin mee te denken. Dit proces is een mooi voorbeeld hoe beleid vanuit de samenleving met een groot maatschappelijk draagvlak tot stand is gekomen en hoe we samen optrekken richting de uitvoering.