Verantwoord Boerderijgebruik

BoxblogDoor: Dick de Jong (Communciatie & Publiciteit; Boerderij & Erf AV)

Langzamerhand begin het toe te nemen: het aantal boerderijen met zonnepanelen op het dak. Het wordt gestimuleerd. Soms door de regering, tot ‘het potje’ op is, soms door energieleveranciers (reclame door Eneco) en soms op een andere manier. Uiteraard is het prima, dat we maatregelen nemen om wat schaars is te ontzien.

Maar we moeten ons wel terdege realiseren dat op veel boerderijen, vooral de oudere, dergelijke voorzieningen ook erg ontsierend kunnen zijn. Aan de ene kant koesteren we onze majestueuze boerenhofsteden en aan de andere kant gooien we de daken vol met zonnevangers. Vroeger, toen welstand nog gezag inhield, mocht er niets en nu kan er ineens alles.

Laten we heel waakzaam blijven. De geslachten die na ons komen hebben niet alleen recht
op wat resterende fossiele energie, vooral ook op aantrekkelijke boerderijen in de linten in het landschap.