Visie Groenblauwe netwerk Papendrecht

Door: C. (Kees) Koppenol, wethouder gemeente Papendrecht
Wethouder J.N. (Jan Nathan) Rozendaal Portefeuille Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Wethouder J.N. (Jan Nathan) Rozendaal
Portefeuille Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Wethouder C. (Kees) Koppenol Portefeuille groen en milieu
Wethouder C. (Kees) Koppenol
Portefeuille groen en milieu

Ambitie

Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad van Papendrecht de visie op het groenblauwe netwerk vastgesteld. In deze ruimtelijke visie zetten we een ambitie neer voor het verder versterken van de groene leefomgeving in Papendrecht. De visie is een schets, een mogelijk toekomstbeeld voor de Papendrechtse groen en waterstructuur. Het laat zien waar kansen liggen voor de groene structuur, waar winst te behalen is en welke keuzemogelijkheden er zijn.

De visie is mede tot stand gekomen dankzij waardevolle inbreng van diverse partijen die in de regio actief zijn op het gebied van groen en natuur, zoals de Natuur en Vogelwacht “De Alblasserwaard”, het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Behoud & versterken

Naast het behoud van kwaliteiten zet Papendrecht ook expliciet in op het versterken van deze kwaliteiten. Bijvoorbeeld door het aaneen smeden van het netwerk van groene gebieden en door het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het groen en water.

Kansen om deze ambities te verwezenlijken moeten zoveel mogelijk worden benut. Bij het verwezenlijken van de ambities voor het versterken van de groene en blauwe structuur kijken wij expliciet naar andere partijen die ontwikkelingen voorstaan. De gemeente wil hier zoveel mogelijk bij aansluiten.

Als portefeuillehouder van onder andere groen in de vorige collegeperiode heb ik mij ingezet voor het opstellen van de visie. In de huidige Papendrechtse collegeperiode ben ik wederom verantwoordelijk voor groen en daarom ook voor de uitvoering van de ecozone in Papendrecht (Polder Nieuwland) en van het groengebied in Land van Matena. Zaken die spelen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zitten in de portefeuille van mijn collega-wethouder Jan Nathan Rozendaal.