Voedsel: Alleen iets van de boeren?

Voedsel: Alleen iets van de boeren?

Voedsel, of beter gezegd, eten: dat gaat ons allemaal aan.

Voedsel begint bij de productie van de grondstoffen. Laten we als voorbeeld de Hollandse lunch nemen, een boterham met kaas, een appel en een glas melk. Voor het brood hebben we graan nodig, de appel groeit aan de appelbomen voor de kaas is melk nodig, en voor de melk is gras (en koeien) nodig. Als je je ogen sluit en het gebied Alblasserwaard-Vijfherenlanden voor je ziet, wat zien je dan? Molens, gras en koeien in het veenweide gebied en fruittelers op de zandbanken. Alles dat je nodig hebt voor de Hollandse lunch is aanwezig, alleen het graan moet van buiten de regio komen. Maar het verwerken van het graan tot meel en het bakken van het brood, dát kan prima in de regio. Toch halen we de producten voor onze lunch hier zelf niet vandaan. Gek eigenlijk, toch?

Eten doen we allemaal, daardoor zijn we allemaal consumenten. Het grootste deel van de consumenten produceert zijn eigen eten niet. Zij verdienen hun brood met iets anders. Toch is er de trend dat steeds meer mensen in de tuin of zelfs op het balkon en binnen hun eigen groente en fruit kweken. Of het belangrijker gaan vinden dat hun producten van dichtbij komen, maar nog steeds komt het merendeel van al ons eten uit de supermarkt en worden de producten die de regio produceert geëxporteerd. Prijs wordt hierin leidend en ondanks het idee dat men graag invloed heeft op wat er op zijn of haar bord ligt, wint het gemak van de supermarkt.

De inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn trots op het gebied. Ze bewonderen weilanden, de koeien en de fruitboomgaarden. Deze zien ze graag behouden, maar tegen welke prijs?  Landbouwgrond wordt schaarser, de vraag naar voedsel groter, de bodem daalt en de CO2 uitstoot moet geminimaliseerd. Voor een boer is land zijn waardevolste bezit. Maar wat als doordat alles maar goedkoper moet, zijn land meer waard wordt met windmolens erop? Komen er dan nog toeristen naar dit gebied? Geniet je dan nog van het uitzicht op grazende koeien? En wat zijn de gevolgen voor de boer en de natuur?

We staan voor een grote uitdaging. Hoe gaat de toekomst van de voedselproductie in onze regio eruit zien? Als consument lijkt dit ver weg van het eten dat jij dagelijks op je bord legt. Maar in werkelijkheid heeft iedereen iedere dag de mogelijkheid er over na te denken en eraan bij te dragen.

In de komende periode zullen we verschillende invalshoeken belichten rondom het thema voedsel. Na de zomer (als de omstandigheden het toelaten) zullen we 3 dialoogavonden organiseren rond dit thema.  Het Gebiedsplatform juicht de dialoog over voedsel toe en wil iedereen aanmoedigen in gesprek te gaan in je eigen omgeving en al kleine stapjes te zetten in de richting waarvan jij denkt dat deze juist is.

Meer lezen:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/11/oudste-nederlandse-melk-ontdekt-6100-jaar-oud-a4031469

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ontdekking-oudste-koemelk-van-nederland-verschuift-onze-boerengeschiedenis-eeuwen-naar-voren

https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx

https://www.natuurenmilieu.nl/blog/duurzaam-moestuinieren-de-beste-moestuintips/

https://www.ivn.nl/moestuin

https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2018/02/Regiobureau-RMA-Brochure_def_.pdf