Vrijkomende Agrarische Bebouwing – Overheid

In de Alblasserwaard—Vijfheerenlanden staan we de komende jaren voor een uitdaging: Vele agrarische bedrijfs- en woongebouwen komt de komende jaren leeg te staan. Een thema dat vele invalshoeken kent en vele van ons op korte of lange termijn zal raken.

Daarom organiseert het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een serie van drie bijeenkomsten, waarin de verschillende invalshoeken, landschap, de stoppende boer en overheid worden uitgediept.

Thema: Overheid
Datum: Woensdag 29 november 2017
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Nescio Events
Elzenweg 19
2971 LA Bleskensgraaf