Vrijkomende Agrarische Bebouwing – De stoppende boer

In de Alblasserwaard—Vijfheerenlanden staan we de komende jaren voor een uitdaging: Vele agrarische bedrijfs- en woongebouwen komt de komende jaren leeg te staan. Een thema dat vele invalshoeken kent en vele van ons op korte of lange termijn zal raken.

Daarom organiseert het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een serie van drie bijeenkomsten, waarin de verschillende invalshoeken, landschap, de stoppende boer en overheid worden uitgediept.

Thema: De stoppende boer
Datum: Woensdag 8 november 2017
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Maria Johannahoeve
Nieuwendijk 20
4225 PE  Noordeloos