Waard om te weten

In januari 2020 startte de cursus Waard om te Weten met 30 cursisten.
De cursus kent 8 onderdelen en zou doorlopen tot en met 21 maart 2020. Op zaterdag 28 maart stond een examen gepland waarna de cursisten en certificaat zouden ontvangen en zich vanaf dat moment Waardkenner mochten noemen. Helaas gingen de bijeenkomst van 21 en 28 maart 2020 niet door vanwege de coronacrisis en moeten we wachten op het moment dat we weer met een grotere groep bij elkaar kunnen komen. Zoals het er nu naar uitziet is dit op zaterdag 4 juli 2020. Na evaluatie met cursisten en docenten bereiden we ons voor op de start met de volgende groep van 30 cursisten die al weer gereed staat. Dat zal waarschijnlijk in januari 2021 het geval zijn.
Ook ambtenaren van de gemeente Molenlanden en basisscholen uit de regio hebben belangstelling getoond voor dit mooie traject! Met hen zijn we in gesprek over de vormgeving.
Het initiatief van deze cursus kwam vanuit een bijeenkomst met achterban van het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het jaar 2019 is gebruikt om met een groot aantal aangesloten leden van het Gebiedsplatform de voorbereiding van de cursus op te pakken. Er staat nu een mooi resultaat waarop we trots kunnen zijn!