Wij hebben een prachtig gebied en willen dat ook graag behouden….

Door: Jan van Oostrum
(Secretaris Agrarische Natuurvereniging Den Hâneker)
september 2012

Den Hâneker timmert weer volop aan de weg…

De vernieuwde brochure “Polderleven” is een groot succes. Met de frisse uitstraling en de rijke inhoud is er veel vraag naar. Den Hâneker heeft dit doorgetrokken naar haar eigen huisstijl. Het routeboekje van het project Even Opladen en de flyer zijn al verschenen. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief en komt er ook een nieuwe folder. Op de fokveedag is het allemaal te zien en te krijgen.
Boxblog

Ledenactiviteit

In het kader van de uitvoering van het Project Even Opladen zal er op 29 september een ledenactiviteit zijn. De leden krijgen de informatie hierover thuisgestuurd. Zij worden uitgenodigd een ( gedeelte van) route te fietsen, of één van de wandelingen

Het project Even Opladen

Hiermee timmert Den Hâneker letterlijk aan de weg. Het project is een initiatief van de agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker.
Het is een LEADER project dat betekent, dat er geld van Europa, de regio en de provincie wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van het platteland.
Hoofdsponsor van het project waren de drie Rabobanken van de regio.
Subsponsors zijn:De ANWB , Stedin netbeheer, Woningbouwvereniging Tablis Wonen , Luxaflex Nederland ,Reewoud Energie Techniek Apeldoorn, Aannemingsbedrijf Van Houwelingen Giessenburg BV .
Er zijn 26 oplaadpunten gerealiseerd, 21 folderkasten geplaatst en er is een prachtig routeboekje beschikbaar gekomen.

Het project bestaat uit drie delen:

1. De oplaadpalen

Het idee is om in de streek energie op te wekken met zonnepanelen en deze energie beschikbaar te stellen aan mensen met elektrische fietsen of chauffeurs van scootmobielen. De oplaadpunten zijn verspreid over het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Uitgangspunt is dat op elke plaats in het gebied binnen 10 kilometer een oplaadpunt binnen bereik is. De oplaadpunten zijn gerealiseerd bij adressen, waar ook iets te doen is. Het opladen vraagt enige tijd en het hoort bij deze streek, dat men de tijd niet in ledigheid doorbrengt…… De firma Reewoud Energie Techniek uit Apeldoorn is verantwoordelijk voor de realisering van de oplaadpunten.

2. Folderkast

Bij elke paal vindt men ook een folderkast. Het idee is, dat men tijdens het opladen even in de folderkast kan snuffelen om te kijken wat er allemaal nog meer te zien en te beleven is. De ondernemers zorgen er voor dat de inhoud van de kast actueel is, dat er voldoende variatie is en dat er zoveel zijn, dat men exemplaren waar men interesse in heeft ook kan meenemen.

Aannemingsbedrijf Van Houwelingen Giessenburg BV heeft de kasten gemaakt en geplaatst. Aan de ondernemer de taak om te zorgen, dat de kast gevuld wordt en actueel blijft.

3. Routeboekje

Het derde deel van het project is de ontwikkeling van een routeboekje voor fietsers en wandelaars. De fietsroutes verbinden de adressen van de oplaadpalen met elkaar. Als oplaadpunten voor en wandelaars en fietsers zijn de adressen met horeca aangegeven. Samen met de VVV heeft Den Hâneker het boekje ontwikkeld. Vandaag werd het uitgereikt aan de aanwezigen.

Overige doelen

Bovenstaande doelen zijn concreet en markeren het einde van het project. Toch beoogt het bestuur van Den Hâneker meer te bereiken met dit project.  Zij verwacht, dat dit project een bijdrage zal leveren in de keuzes van burgers, boeren en ondernemers voor duurzaamheid. Wij hebben een prachtig gebied, maar willen dat ook graag behouden. Energie opwekken in de eigen streek. Het project levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het plattelands toerisme. Het project helpt mensen, die gebonden zijn aan een elektrische fiets, of scootmobiel.