Zorgen om toekomst ruilverkavelingsboerderijen in de regio

“Als we nu aan de slag gaan, hoeft het probleem niet  “urgent” te worden. Belangrijk is het wel!” zo maar een van de  uitspraken op de avond van het Gebiedsplatform (29-11-17) over Vrijkomende Agrarische Bebouwing (oftewel VAB). Dat dit onderwerp actueel is, bewijst de opkomst op de drie avonden die over dit onderwerp georganiseerd zijn door het Gebiedsplatform.

 

Ruim 100 mensen hebben deelgenomen, waarvan veel mensen zelfs 2 of alle drie de avonden hebben bezocht. Ook het grote aantal rapporten en artikelen dat gepubliceerd wordt over vrijkomende agrarische bebouwing laat zien dat VAB een serieus onderwerp is dat de gemoederen bezighoudt.

De achterban van het Gebiedsplatform bestaat uit 26 maatschappelijke organisaties uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Vele van deze organisaties zoals LTO, Boerderij & Erf, Natuur-en vogelwachten en Historische Verenigingen hebben raakvlakken met Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Want wat is de invloed op het landschap als zo’n boerderij vrij komt? Blijft de historische waarde, waarmee het verhaal van deze streek wordt verteld wel bewaard? En wat kunnen deze leegkomende gebouwen nog betekenen voor onze streek? Allemaal vragen, die nog maar eens bevestigen dat Vrijkomende Agrarische Bebouwing een maatschappelijke uitdaging is.

Voor Boerderij & Erf, een van de maatschappelijke organisaties, behoort dit onderwerp tot de ‘core business’. Zij zijn experts op het gebied van herbestemming. Benieuwd naar welke mogelijkheden zij zien? Ga naar de website!


Heeft u nog een aanvulling op dit dossier? Laat het ons weten, we delen het graag!